کاندوم خاردار DOTTED Lotus ، آموزش خرید کاندوم ، نحوه استفاده از کاندوم، کاندوم چیست